ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป.

IMG

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดแผนชดเชยการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ และส่งให้คณะพิจารณา


Go To Top