ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ งดการเรียนการสอนและชดเชยการเรียนการสอน ภาคกศ.บป. วันที่ 28 -29 กรกฏาคม 2561

IMG

เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และจะมีการชดเชยการเรียนการสอน วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 โดยจะเลื่อนการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นวันที่ 10 - 11 และ วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561


Go To Top