ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม)

IMG

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ กองบริการการศึกษา และจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2561


Go To Top