ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

IMG

คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน เดือนละ 16,400 บาท

การรับสมัครและการคัดเลือก

  • กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/job ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561
  • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2561
  • ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2561
  • รายงานตัว/จัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2561


Go To Top