ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อขึ้นบัญชีอาจารย์พิเศษ สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะติดต่อในการทำสัญญาจ้าง เพื่อจ้างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคเรียนที่ 1/2561 ภายหลังจากนี้


Go To Top