ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศงดการเรียนการสอน 3/2560 ในวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561

IMG

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประกาศงดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 โดยจะชดเชยการจัดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 แทน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2560 ระหว่าง วันที่ 7 - 8 กรกฏาคม 2561


Go To Top