ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภักยะลา ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติ
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
  สาขาวิชา
  • ภาษาอังกฤษ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภาษาไทย
  • สังคมศาสตร์
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. คุณสมบัติอื่นๆ
  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความสามารถในกา่รจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
 3. อัตราเงินเดือน เดือนละ 16,400 บาท
 4. การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก
  • กรอกใบสมัครผ่านระบบ http://eduservice.yru.ac.th/job ตั่งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561
  • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 11 มิถุนายน
  • ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561
  • รายงานตัว/จัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561


Go To Top