ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561


Go To Top