ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ

IMG

ประกาศ นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ


Go To Top