ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

IMG

ประกาศ รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สามารถลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีพร้อมวิชาตามแผนการเรียนได้ตั่งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถึง 19 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามปฏิทินวิชาการ 2/2560


Go To Top