ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัคร การคัดเลือกนักศึกษารอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

การคัดเลือกนักศึกษารอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ
รอบที่ 1/1

  1. กรอกใบสมัครผ่านระบบตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 (เลื่อนเป็น 27 กันยายน 2560)
  2. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  3. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 10 ธันวาคม 2560
  4. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ของทปอ. ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560
  5. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
รอบที่ 1/2
  1. ไม่เคยผ่านการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 ครั้งที่ 1
  2. กรอกใบสมัครผ่านระบบตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
  3. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  4. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 10 มีนาคม 2561
  5. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ของทปอ. ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561
  6. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2561

สาขาวิชาทีึ่เปิดรับสมัคร << อ่านที่นี่

ระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/tcas/portfolio (เปิดรับสมัครตั่งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)


Go To Top