ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

ภาพจาก ทปอ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย


การรับสมัครระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
TCAS รอบที่1 Portfolio


Go To Top