ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปฏิทินวิชาการโครงการพัฒนาทักษะและสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยีฯ

IMG

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปฏิทินวิชาการโครงการพัฒนาทักษะและสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยีฯ

นักศึกษาภาคปกติ รหัส 57 - 58 ที่สอบไม่ผ่าน อัตลักษณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำเนินกิจกรรม ตามที่ประกาศ

รายละเอียด


Go To Top