ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่คณะมนุษยฯ รหัส 60 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ

IMG

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ ในวันเสาร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2560 และ วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หมายเหตุ ลงทะเบียนพร้อมชำระเงิน 100 บาท หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 24


Go To Top