ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

IMG

ประกาศ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 073-299612 ตั่งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560


Go To Top