ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคกศ.บป. และภาคปกติ(เทียบโอน) วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560

IMG

ตามที่ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีกำหนดให้ดูดวงจันทร์ ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล เป็นวันอีฏิ้ลฟิตรี ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1438


Go To Top