ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับนักศึกษาภาคปกติใหม่ (เพิ่มเติมรอบที่ 1) เปิดรับ 33 สาขาวิชา (ล่าสุด)

เปิดรับนักศึกษาภาคปกติใหม่ (เพิ่มเติมรอบที่ 1)  เปิดรับ 33 สาขาวิชา (ล่าสุด)

รับสมัครวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560 ณ ใต้หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Go To Top