ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2560

IMG

สถานที่สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2560

เอกสารข้อมูลประกอบ


Go To Top