ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 15 ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

IMG

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 15 ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎี จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น3 อาคาร20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

***ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์

ดูรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

เอกสารข้อมูลประกอบ


Go To Top