ข่าวสาร /

สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในกลุ่มภาคีมหาวิทยลัยราชภัฏภาคใต้

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประกอบด้วย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ซึ่งจะประกาศผลการสอบในวันที่ 9 เมษายน 2557 สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบและสอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถตรวจสอบผลการสอบได้ทา http://eduservice.yru.ac.th/ ,http://www.yru.ac.th/ และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Go To Top