ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สถิตินักศึกษา
รับสมัครนักศึกษา
งานมาตรฐานการศึกษา
link banner
e-Learning
ค้นหาจาก google

  

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา ยธิกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวิตรี ไชยสมบัติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเครือจิตต์ เติมวิทย์ขจร
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด
หน้าที่หลัก : งานทะเบียนและประมวลผล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวรรณะ จันทร์ดิษฐวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด
หน้าที่หลัก : งานทะเบียนและประมวลผล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.ศิริณา หลักทรัพย์
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด
หน้าที่หลัก : งานทะเบียนและประมวลผล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวระวิวรรณ เพชรคูหา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานทะเบียนและประมวลผล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายฤทธิรงณ์ จินดาดวง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานจัดการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเพ็ญพักตร์ ชุมพล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานจัดการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกนกวรรณ ปลื้มใจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวมัซมีร์ เจะเลาะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานมาตรฐานการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเรณู สงแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานมาตรฐานการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวยาหุดา หะยีสมาแอ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอิมรอน เจ๊ะแว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายซอพี บูแด
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก : งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายซอฟวัน ป๊ะลาวัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก : งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้อำนวยการ
2 : งานทะเบียนและประมวลผล
3 : งานจัดการศึกษา
4 : งานมาตรฐานการศึกษา
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป