ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สถิตินักศึกษา
รับสมัครนักศึกษา
งานมาตรฐานการศึกษา
link banner
e-Learning
ค้นหาจาก google
  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 

ปรัชญา(Philosophy)


ถูกต้อง  ฉับไว  ให้บริการ ประสานพันธกิจ

วิสัยทัศน์(Vision)


กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานส่งเสริม  สนับสนุน  ประสานงานจัดการศึกษา
ด้วยความถูกต้อง ฉับไว และเต็มใจบริการ

พันธกิจ(Mision)


1. ดำเนินการให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ดำเนินการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก ในด้าน
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการ
4. พัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)


1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. การพัฒนาองค์กร