กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองบริการการศึกษา มรย.

ถูกต้อง ฉับไว ให้บริการ ประสานพันธกิจ

 
 

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

งานมาตรฐานการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

งานทะเบียน

อ่านเพิ่มเติม...

คำสั่งแต่งตั่ง

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คัดเลือกตรง-โควต้า

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มภาคี

อ่านเพิ่มเติม...

ภาค กศ.บป.

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลกิจกรรม


งานจัดการศึกษา


งานทะเบียนและประมวลผล

ผู้สำเร็จการศึกษา

แนวปฏิบัติต่างๆงานมาตรฐานการศึกษา


Go To Top