ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สถิตินักศึกษา
รับสมัครนักศึกษา
งานมาตรฐานการศึกษา
link banner
e-Learning
ค้นหาจาก google

  


สถิตินักศึกษารับใหม่ในปี
คณะ
สาขาวิชา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ
รายงานตัว
ลงทะเบียน
ลาออก
สำเร็จ
พ้นสภาพ
รักษาสภาพ
ไม่ได้ลงทะเบียน
รายงานตัว
ลงทะเบียน
ลาออก
สำเร็จ
พ้นสภาพ
รักษาสภาพ
ไม่ได้ลงทะเบียน
ครุศาสตร์
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
 
วิทยาการจัดการ
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
 
รวม
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
0
หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาจะตรวจสอบจากการลงทะเบียนในภาคเรียนล่าสุดของนักศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 2017-03-29 14:21:19 ส่งออกเป็น Excelส่งออกเป็น Word