ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สถิตินักศึกษา
รับสมัครนักศึกษา
งานมาตรฐานการศึกษา
link banner
e-Learning
ค้นหาจาก google
  
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร( ลงวันที่ : 21/มี.ค./2560 || อ่าน : 57 ) โดย cherry 9.95 MBs 0 งานมาตรฐานการศึกษา
2 แบบฟอร์มแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 5 ปี ( ลงวันที่ : 20/มี.ค./2560 || อ่าน : 183 ) โดย noom 44 KBs 0 โปรแกรมการศึกษา
3 แบบฟอร์มแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี ( ลงวันที่ : 20/มี.ค./2560 || อ่าน : 98 ) โดย noom 39 KBs 0 โปรแกรมการศึกษา
4 ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับอาจารย์( ลงวันที่ : 5/มี.ค./2560 || อ่าน : 157 ) โดย noom 5.64 MBs 0 โปรแกรมการศึกษา
5 ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 3/2559 สำหรับอาจารย์( ลงวันที่ : 23/ก.พ./2560 || อ่าน : 197 ) โดย noom 5.3 MBs 0 โปรแกรมการศึกษา
6 ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 3/2559 สำหรับนักศึกษา( ลงวันที่ : 23/ก.พ./2560 || อ่าน : 917 ) โดย noom 4.92 MBs 0 โปรแกรมการศึกษา
7 แบบฟอร์ม มคอ.2 (เกณฑ์ 2558)( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2559 || อ่าน : 239 ) โดย cherry 6.27 MBs 0 งานมาตรฐานการศึกษา
8 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป( ลงวันที่ : 20/ก.ย./2559 || อ่าน : 220 ) โดย cherry 301 KBs 0 งานมาตรฐานการศึกษา
9 แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ปีงบประมาณ 2559( ลงวันที่ : 15/ก.ค./2559 || อ่าน : 207 ) โดย cherry 91.63 KBs 0 งานมาตรฐานการศึกษา
10 ปฏิทินวิชาการ 2/2558 ( ลงวันที่ : 13/ก.ค./2559 || อ่าน : 445 ) โดย noom 61.11 KBs 0 โปรแกรมการศึกษา
11 เอกสารประกอบการอบรมการทวนสอบฯ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้น พล่าซ่า หาดใหญ่ ( ลงวันที่ : 24/มิ.ย./2559 || อ่าน : 157 ) โดย MeMe 9.28 MBs 0 งานมาตรฐานการศึกษา
12 แบบฟอร์มแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 5 ปี ( ลงวันที่ : 22/มิ.ย./2559 || อ่าน : 353 ) โดย noom 44.5 KBs 0 โปรแกรมการศึกษา
13 สรุปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร2558 จาก สกอ. ( ลงวันที่ : 15/มิ.ย./2559 || อ่าน : 161 ) โดย MeMe 657.46 KBs 0 โปรแกรมการศึกษา
14 ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2559 (สำหรับอาจารย์) ( ลงวันที่ : 11/มิ.ย./2559 || อ่าน : 17087 ) โดย noom 159.14 KBs 0 โปรแกรมการศึกษา
15 มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2/2558 ( ลงวันที่ : 7/เม.ย./2559 || อ่าน : 184 ) โดย MeMe 4.31 MBs 0 งานมาตรฐานการศึกษา
16 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตรระยะสัั้น( ลงวันที่ : 1/เม.ย./2559 || อ่าน : 507 ) โดย cherry 717.58 KBs 0 โปรแกรมการศึกษา
17 การทวนสอบผลสัมฤทธฺ์ (เอกสารประกอบการอบรม ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)( ลงวันที่ : 24/มี.ค./2559 || อ่าน : 260 ) โดย cherry 3.55 MBs 0 งานมาตรฐานการศึกษา
18 คำสั่งกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทายาลัยราชภัฏยะลา( ลงวันที่ : 17/มี.ค./2559 || อ่าน : 230 ) โดย cherry 265 KBs 0 งานมาตรฐานการศึกษา
19 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ( ลงวันที่ : 9/มี.ค./2559 || อ่าน : 638 ) โดย MeMe 510 KBs 0 งานบริหารงานทั่วไป
20 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ( ลงวันที่ : 4/มี.ค./2559 || อ่าน : 505 ) โดย MeMe 1.02 MBs 0 งานบริหารงานทั่วไป


กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>