81 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้กิจกรรมสานฝันและส่งเสริมทักษะอาชีพ ณ โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามวิทยา

14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยกองบริการการศึกษา ร่วมด้วยคณะต่าง ๆ ทั้ง 4 คณะ เข้าร่วมจัดบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้กิจกรรมสานฝัน และส่งเสริมทักษะอาชีพ ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามวิทยา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจ และวางแผนอนาคต สำหรับการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

            
Go To Top