70 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ผ่านช่องทาง Face book Live

(21 มิ.ย.63) เวลา 13.00 น. ที่ห้องสตูดิโอ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อทำความเข้าใจเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 การชำระค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา การขอเอกสารทางการศึกษา และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ผ่านช่องทาง Face Book Live ทางเพจกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

         
Go To Top