68 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

(11 มิ.ย.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานให้โอวาทในกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาใหม่ ระบบสารสนเทศการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนผลการเรียน/เทียบยกเว้นรายวิชา การวัดผลประเมินการเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาใหม่เข้าร่วมในรอบเช้า ประมาณ 900 คน จัดโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดการเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 - 21 กรกฎาคม 2563 และกำหนดเรียนตามปกติ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ต้องรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดไข้หวัดโควิด 19 ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด จึงขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอย่างใกล้ชิด ตามช่องทางนี้ www.yru.ac.th เพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                           
Go To Top