50 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานมาตรฐานการศึกษาเข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 17 มกราคม 2561 กองบริการการศึกษา โดยงานมาตรฐานการศึกษาเข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

      
Go To Top