43 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

กองบริการการศึกษา ร่วมกับคณะ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                   
Go To Top