42 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมการแข่งกีฬาบุคลากรภายใน จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

บุคลากรกองบริการการศึกษา นำโดย ผศ.สุภา ยธิกุล ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาบุคลากรภายใน จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคาร Student union

     
Go To Top