39 กิจกรรม - กองบริการการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี

21 มิ.ย 60 เวลา 09.00 น ณ ชั้น 4 อาคาร 20 บุคลากรกองบริการการศึกษา นำโดยผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้างาน ตัวแทนหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี มี ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน

      
Go To Top